3. Łańcucka Piątka - 16 czerwca 2018 (sobota)

Szanowni Państwo informujemy, że lista startowa na V Uliczny Bieg o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta - Łańcucka Piątka została zamknięta. Limit 200 opłaconych zgłoszeń został osiągnięty
V Uliczny Bieg o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta - Łańcucka Piątka
I. Cel imprezy

1. Propagowanie aktywnego stylu życia.
2. Promocja biegania w Łańcucie i na Podkarpaciu.


II. Organizatorzy

Burmistrz Miasta Łańcuta
MOSiR Łańcut
Stowarzyszenie Łańcut BiegaIII. Partnerzy


Muzeum Zamek w Łańcucie
Starostwo Powiatowe w Łańcucie
Centrum Usług Szkoleniowych Wojciech MazurIV. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się dnia 16.06.2018 roku na terenie ośrodka MOSiR oraz Parku Zamkowego
Biuro zawodów znajduje się w budynku MOSiR ul. Armii Krajowej 57, 37-300 Łańcut.


V. Program zawodów


15.06.2018
18:00-20:00 - wydawanie numerów startowych


16.06.2018
Plan imprezy:

8:30 - 10:30 – praca biura zawodów, wydawanie numerów startowych
10:00 – biegi dla dzieci
11.00 – bieg główny na dystansie 5 km - start wspólny z oddzielną klasyfikacją według kategorii wiekowych - limit czasu: 60 minut
11.15 – dekoracja biegów młodzieżowych
12.30 – dekoracja biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika - może ulec przyśpieszeniu)


Lokalizacja biura zawodów:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 57VI. Trasa

Trasa biegu to 2 pętle po 2,5 km. Przebiegają one alejkami Parku Zamkowego oraz deptakiem "Trakt Honorowych Obywateli Miasta Łańcuta" przy boiskach Orlik. Całość jest oznakowana taśmami.

VII. Uczestnictwo i warunki

1. Prawo uczestnictwa mają obywatele UE.

2. Kategorie wiekowe

a) 16 (16-19 lat)
b) 20 (20-29 lat)
c) 30 (30-39 lat)
d) 40 (40-49 lat)
e) 50 (50-59 lat)
f) 60 (60 i starsi)

3. Kwota wpisowego:

- 40 zł do dnia 11 czerwca 2018 roku
- 50 zł w dniu zawodów.

4. Limit uczestników: 200 osób opłaconych.


5. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia zawodów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

6. Prawo startu mają osoby, które do dnia 11 czerwca 2018 roku, do godziny 20:00 wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie lancutbiega.pl oraz wpłaciły wpisowe.Brak miejsc

Dane do przelewu:
Odbiorca: Stowarzyszenie Łańcut Biega
Nr. konta: 71 9177 0008 2001 0012 7680 0001
Tytuł przelewu: Opłata startowa

Istnieje także możliwość rejestracji w Biurze Zawodów. Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy. W dniu zawodów ilość pakietów jest ograniczona. O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

7. Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, chip, ciepły posiłek.
Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.

8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.

9. Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:

- 15.06.2018 od 18:00 do 20:00

- w dniu zawodów 16 czerwca 2018 roku od godziny 8:30 do 10.30

VIII. Dodatkowe informacje:

1. Organizator:
- przewiduje elektroniczny pomiar czasu
- zapewnia punkty odżywcze na linii start-meta
- nie odpowiada za rzeczy wartościowe i za rzeczy zagubione
- zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski
- nie ubezpiecza zawodników

2. Możliwość wyboru rozmiaru koszulki tylko do 1 czerwca.Informacja dla wszystkich zapisanych, a nie opłaconych.Aby otrzymać koszulkę należy dokonać opłaty startowej do 1 czerwca. Po tym terminie ilość koszulek ograniczona.


3. Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz kserokopią jej dowodu osobistego.

4. Limit czasowy w biegu głównym to 1 godzina.

5. Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.

6. Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy(dot. nagród w kat. Open).

VIII. Świadczenia i nagrody

1. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:

a) koszulkę
b) oznakowaną trasę
c) zabezpieczenie medyczne
d) prawo do korzystania z bufetów na trasie
e) prawo do korzystania z depozytu i natrysków
f) medal okolicznościowy za ukończenie biegu
g) posiłek regeneracyjny po biegu
h) nagrody i puchary lub medale dla zwycięzców
i) elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów

2. Nagrody:

a) W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone pucharem i dyplomem trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
b) w poszczególnych biegach młodzieżowych dla dziewcząt i chłopców trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplomy i pamiątkowe trofea.

3. W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:


Miejsce I -400 zł
Miejsce II - 300 zł
Miejsce III - 200 zł

IX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik ma obowiązek przypiąć numer startowy agrafkami do koszulki z przodu, na wierzchu, lub zamocować na pasie biegowym tak, aby zapewnić jak najlepszą jego widoczność i nie może ingerować w jego wygląd.

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie “siły wyższej”.

3. Organizator wraz z Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.