7. Łańcucka Piątka - 27 sierpnia 2022 (sobota)

7. Łańcucka Piątka
I. Cel imprezy

1. Propagowanie aktywnego stylu życia.
2. Promocja biegania w Łańcucie i na Podkarpaciu.


II. Organizatorzy

Stowarzyszenie Łańcut Biega
MOSiR ŁańcutIII. Partnerzy


Miasto Łańcut
Muzeum - Zamek w Łańcucie
Rzeszów - stolica innowacji
Centrum Medyczne w Łańcucie


IV. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się dnia 27.08.2022 roku na terenie ośrodka MOSiR oraz Parku Zamkowego
Biuro zawodów znajduje się w budynku MOSiR ul. Armii Krajowej 57, 37-300 Łańcut.V. Program zawodów

27.08.2022

Plan imprezy:

16:00 – 17:15 - zapisy na biegi młodzieżowe
17:20 – rozgrzewka dla dzieci
17:30 – 18:30- biegi dziecięce wraz z dekoracją
17:00 - 18:30 – praca biura zawodów, wydawanie numerów startowych
18.40 - rozgrzewka dla uczestników biegu głównego
19.00 – bieg główny na dystansie 5 km - start wspólny z oddzielną klasyfikacją według kategorii wiekowych - limit czasu: 60 minut
21.00 – dekoracja biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika - może ulec przyśpieszeniu)


Lokalizacja biura zawodów:

Biuro zawodów znajduje się w budynku MOSiR ul. Armii Krajowej 57, 37-300 ŁańcutVI. Trasa

Trasa biegu to 2 pętle po 2,5 km. Przebiegają one alejkami Parku Zamkowego. Całość jest oznakowana taśmami.VII. Uczestnictwo i warunki

1. Podczas zawodów przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa. Zawodnicy wskazani przez organizatora oraz zawodnicy z miejsc 1-3 po przekroczeniu linii mety zobowiązani są udać się do wskazanego przez organizatora punktu kontroli antydopingowej. Ponadto organizator, może przeprowadzić dodatkową kontrolę wśród losowo wybranych uczestników. Zawodnicy którzy nie zgłoszą się do kontroli zostaną zdyskwalifikowani. W przypadku gdy zawodnik uzyska pozytywny wyniki testu anty-dopingowego, zostanie zdyskwalifikowany. Organizator przekaże nagrody, po uzyskaniu z laboratorium wyników kontroli antydopingowej.

2. Kategorie wiekowe

a) 16 (16-19 lat)
b) 20 (20-29 lat)
c) 30 (30-39 lat)
d) 40 (40-49 lat)
e) 50 (50-59 lat)
f) 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja najlepszy mieszkaniec i najlepsza mieszkanka Łańcuta.
Klasyfikacja najmłodszy i najstarszy zawodnik.

3. Kwota wpisowego:

- 50 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku
- 60 zł do dnia 11 sierpnia 2022 roku
- 70 zł w dniu zawodów.

4. Limit uczestników: 160 osób opłaconych.


5. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia zawodów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

6. Prawo startu mają osoby, które do dnia 11 sierpnia 2022 roku, do godziny 23:59 wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie lancutbiega.pl oraz wpłaciły wpisowe przez system mikropłatności.

Wszyscy chętni mogą dokonać wpłaty na konto, a tym samym zarezerwować sobie miejsce, reszta formalności odbędzie się w dniu startu. Opłaty na konto można dokonywać do 21.08.2022 do godziny 23:00 i przesłać potwierdzenie na e-mail podany na stronie.

Dane do przelewu:
Odbiorca: Stowarzyszenie Łańcut Biega
Nr. konta: 71 9177 0008 2001 0012 7680 0001
Tytuł przelewu: Opłata startowa Imię Nazwisko rozmiar koszulki
Kwota: 60 zł

Istnieje także możliwość rejestracji w Biurze Zawodów. Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy. W dniu zawodów ilość pakietów jest ograniczona. O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

7. Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, chip, ciepły posiłek.
Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.

8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.

9. Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:

- w dniu zawodów 27 sierpnia 2022 roku od godziny 17:00 do 18.30

VIII. Dodatkowe informacje:

1. Organizator:
- przewiduje elektroniczny pomiar czasu
- zapewnia punkty odżywcze na linii start-meta
- nie odpowiada za rzeczy wartościowe i za rzeczy zagubione
- zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski
- nie ubezpiecza zawodników

2. Możliwość wyboru rozmiaru koszulki tylko do 11 sierpnia. Informacja dla wszystkich zapisanych, a nie opłaconych. Aby otrzymać koszulkę należy dokonać opłaty startowej do 11 sierpnia. Po tym terminie ilość koszulek ograniczona.


3. Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz kserokopią jej dowodu osobistego.

4. Limit czasowy w biegu głównym to 1 godzina.

5. Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.

6. Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy(dot. nagród w kat. Open).

VIII. Świadczenia i nagrody

1. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:

a) koszulkę
b) oznakowaną trasę
c) zabezpieczenie medyczne
d) prawo do korzystania z depozytu i natrysków
e) medal okolicznościowy za ukończenie biegu
f) posiłek regeneracyjny po biegu
g) nagrody i puchary lub medale dla zwycięzców
h) elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów

2. Nagrody:

a) W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone pucharem i dyplomem trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
b) w poszczególnych biegach młodzieżowych dla dziewcząt i chłopców trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplomy i pamiątkowe trofea.

3. W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:

Miejsce I - 500 zł Fundatorami są Uczelnia Nauk Społecznych oraz Stowarzyszenie Łańcut Biega
Miejsce II - 300 zł (vouchery do sklepu New Balance)
Miejsce III - 200 zł (vouchery do sklepu New Balance)


IX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik ma obowiązek przypiąć numer startowy agrafkami do koszulki z przodu, na wierzchu, lub zamocować na pasie biegowym tak, aby zapewnić jak najlepszą jego widoczność i nie może ingerować w jego wygląd.

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie “siły wyższej”.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

5.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia.


X. Aktualizacje: