9. Łańcucka Piątka - 31 sierpnia 2024 (sobota)

9. Łańcucka Piątka
I. Cel imprezy

1. Propagowanie aktywnego stylu życia.
2. Promocja biegania w Łańcucie i na Podkarpaciu.

II. Organizatorzy

Stowarzyszenie Łańcut Biega
MOSiR Łańcut

III. Partnerzy

Miasto Łańcut
Muzeum - Zamek w Łańcucie
Rzeszów - stolica innowacji
Sokół Łańcut
Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o.

IV. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się dnia 31.08.2024 roku na terenie ośrodka MOSiR oraz Parku Zamkowego
Biuro zawodów znajduje się w budynku MOSiR ul. Armii Krajowej 57, 37-300 Łańcut.

V. Program zawodów

31.08.2024

Ostateczny plan imprezy, zostanie ogłoszony nie później niż 7 dni przed biegiem.

Plan imprezy:

13:30 – 15:00 - odbiór pakietów, w przypadku wolnych miejsc zapisy na biegi młodzieżowe
15:10 – rozgrzewka dla dzieci
15:30 – 17:00- biegi dziecięce wraz z dekoracją
15:45 - 17:15 – praca biura zawodów, wydawanie numerów startowych - bieg główny
17.30 - rozgrzewka dla uczestników biegu głównego – opcjonalnie
17:50 – oficjalne rozpoczęcie biegu
18.00 – bieg główny na dystansie 5 km - start wspólny z oddzielną klasyfikacją według kategorii wiekowych - limit czasu: 60 minut
19.30 – dekoracja biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika - może ulec przyśpieszeniu)

Lokalizacja biura zawodów:

Biuro zawodów znajduje się w budynku MOSiR ul. Armii Krajowej 57, 37-300 Łańcut

VI. Trasa

Trasa biegu to 3 pętle po około 1,7 km. Przebiegają one alejkami Parku Zamkowego. Całość jest oznakowana taśmami. W tym roku nowa trasa!

VII. Uczestnictwo i warunki

1. Podczas zawodów przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa (w tym EPO). Zawodnicy wskazani przez organizatora oraz zawodnicy z miejsc 1-3 po przekroczeniu linii mety zobowiązani są udać się do wskazanego przez organizatora punktu kontroli antydopingowej. Ponadto organizator, może przeprowadzić dodatkową kontrolę wśród losowo wybranych uczestników. Zawodnicy którzy nie zgłoszą się do kontroli zostaną zdyskwalifikowani. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie listą WADA w próbce „A” zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki. W przypadku rezygnacji zawodnika ze zbadania próbki „B” wynik próbki „A” uznaje się za właściwy i powoduje on dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki. Organizator nie prowadzi postępowania odwoławczego, wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w oparciu o wytyczne Światowej Agencji Antydopingowej, polskich przepisów antydopingowych, przepisów World Athletics i PZLA.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odsunięcia od startu osób, które były złapane na stosowaniu dopingu z listy substancji i metod zakazanych (https://antydoping.pl/kontrole/miedzynarodowy-standard-listy-substancji-imetod-zabronionych/) lub osób wobec których toczy się postępowanie oraz osób, których sytuacja oraz historia startów, budzi zastrzeżenia rywalizacji fair play.

3. Kategorie wiekowe

a) 16 (16-19 lat)
b) 20 (20-29 lat)
c) 30 (30-39 lat)
d) 40 (40-49 lat)
e) 50 (50-59 lat)
f) 60 (60-69 lat)
g) 70 (70 i starsi)

Klasyfikacja najlepszy mieszkaniec i najlepsza mieszkanka Łańcuta.

Klasyfikacja najmłodszy i najstarszy zawodnik.


Kategoria drużynowa – nowość!!

Aby wziąć udział w klasyfikacji drużynowej, należy podczas zapisów uzupełnić pole DRUŻYNA!

Każdy członek drużyny musi wpisać identyczną nazwę drużyny, w innym wypadku dana osoba (z błędną nazwą drużyny) nie będzie brana pod uwagę podczas klasyfikacji. Jeśli w danym klubie jest dużo członków, można rozbić klub na kilka drużyn np. "biegający klub 1", "biegający klub 2" itd.
Drużyna musi składać się z minimum 4 osób, w tym jedna kobieta. W przypadku większej liczby osób w drużynie brane są pod uwagę 3 najlepsze czasy mężczyzn i czas najlepszej kobiety. Osoby te są później nagradzane podczas ceremonii dekoracji, pozostałe osoby z drużyny nie otrzymują nagród.
Wygrywają 3 drużyny z najkrótszą sumą czasów.

Udział w drużynie zawodnicy zgłaszają wpisując jednakowo brzmiącą nazwę w polu DRUŻYNA podczas rejestracji.

4. Kwota wpisowego:

Cena nie zawiera opłaty za koszulkę. Koszt koszulki to 25 zł

- 50 zł dla 100 pierwszych opłaconych osób
- 60 zł dla kolejnych 100 opłaconych tj. do 101 do 200
- 70 zł dla kolejnych 100 opłaconych tj. do 201 do 300
- 80 zł dla kolejnych 100 opłaconych tj. do 301 do 400
- 90 zł w dniu zawodów, jeśli będą wolne miejsca

Liczą się osoby, które zapisały się i opłaciły start!


Osoby, które chcą otrzymać fakturę za udział w biegu, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Po opłaceniu startu przez system płatności online, nie będzie możliwości wystawienia faktury.


5. Limit uczestników: 400 osób opłaconych.

6. Zasady startu:

Ze względu na ograniczenia trasy (szerokość ścieżek) wprowadzamy w tym roku start falowy. Każda grupa (fala) będzie liczyć maksymalnie 100 osób. Osoby będą przydzielane alfabetycznie do każdej grupy. Każda grupa będzie miała swój kolor numerów startowych, w celu weryfikacji. Osoby niestosujące się do zapisów regulaminu, tj. startowanie ze swojej strefy, mogą zostać zdyskwalifikowane. Po przygotowaniu listy startowej, zostanie umieszczona rozpiska wraz z mapką, pokazującą kolejność stref.

Jak będzie wyglądał sam start?

W pierwszej kolejności ustawia się elita biegu tj. ambasadorzy, zaproszeni goście, po odliczaniu i strzale startera elita startuje. Następnie na linie startu rusza pierwsza w kolejności grupa, następuje odliczanie 3..2..1.. Start wraz z wystrzałem startera, taka sama zasada dotyczy kolejnych grup. Każda grupa ma mierzony czas po przekroczeniu maty pomiarowej.

7. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia zawodów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

8. Prawo startu mają osoby, które do dnia 15 sierpnia 2023 roku, do godziny 23:59 wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie lancutbiega.pl oraz wpłaciły wpisowe przez system mikropłatności.

Istnieje także możliwość rejestracji w Biurze Zawodów. Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy. W dniu zawodów ilość pakietów jest ograniczona. O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, istnieje możliwość przepisania pakietu do 15 sierpnia 2024.

9. Pakiet startowy obejmuje: numer startowy, chip (zwracany na mecie), ciepły posiłek, medal, butelkę wody Muszynianka, paczkę biszkoptów Dr. Gurgula, przekąski firmy Moreso, piwo z Browar Pogórza, firmowy kubek.

Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.

10. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.

11. Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:

- w dniu zawodów 31 sierpnia 2024 roku od godziny 15:45 do 17.15

12. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zwrotu numeru/transpondera zwrotnego lub opłaty odtworzeniowej 100 zł w przypadku jego zgubienia/zniszczenia.

13. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do sprawdzenia wyników i zgłoszenia ewentualnych reklamacji w trakcie ogłaszania wyników nieoficjalnych. Wyniki oficjalne nie podlegają reklamacji.


VIII. Dodatkowe informacje:

1. Organizator:
- przewiduje elektroniczny pomiar czasu
- zapewnia punkty odżywcze na linii start-meta
- nie odpowiada za rzeczy wartościowe i za rzeczy zagubione
- zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski
- nie ubezpiecza zawodników

2. Możliwość zakupu koszulki tylko do 15 sierpnia.
Podczas zapisów należy wybrać rozmiar oraz rodzaj koszulki tj.
- koszulka klasyczna
- koszulki na ramiączkach męska
- koszulki na ramiączkach damska

Podczas zapisów należy również wypełnić pole „Tekst na koszulkę”
Może to być imię, ksywka lub dowolny napis (w granicach rozsądku, mamy ograniczenia techniczne). Jeśli ktoś zamówi koszulkę, a to pole zostawi puste, otrzyma koszulkę bez personalizacji, tj. z samym logo. Maksymalna ilość znaków to 25.


3. Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz kserokopią jej dowodu osobistego.

4. Limit czasowy w biegu głównym to 1 godzina.

5. Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.

6. Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy (dot. nagród w kat. Open).
Pozostałe nagrody nieodebrane w dniu zawodów przepadają!


VIII. Świadczenia i nagrody

1. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:

a) koszulkę (za dodatkową opłatą 25 zł)
b) oznakowaną trasę
c) zabezpieczenie medyczne
d) prawo do korzystania z depozytu i natrysków
e) medal okolicznościowy za ukończenie biegu
f) posiłek regeneracyjny po biegu
g) nagrody i puchary dla zwycięzców
h) elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów
i) losowanie nagrody głównej – przy osiągnieciu limitu zawodów tj. 400 uczestników
j) przekąski firmy Moreso
k) butelkę wody Muszynianka
l) paczkę biszkoptów Dr. Gurgul
m) firmowy kubek
n) piwo z Browar Pogórze
o) nagrody dodatkowe „Co 10 osoba wygrywa !”


2. Nagrody:

a) W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone pucharem trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN, a ponadto:
Miejsce I – voucher na kwotę 200 zł do sklepu New Balance
Miejsce II – voucher na kwotę 150 zł do Millenium Hall
Miejsce III – voucher na kwotę 100 zł do sklepu Butyjana

b) w poszczególnych biegach młodzieżowych dla dziewcząt i chłopców trzy pierwsze miejsca otrzymają pamiątkowe trofea.

c) W kategorii na najlepszy mieszkaniec i najlepsza mieszkanka Łańcuta zwycięzcy otrzymają: puchar, karnet na siłownie Just Fit, voucher do restauracji oraz nagrodę finansową 300 zł.

d) W kategorii najmłodszy i najstarszy zawodnik zwycięzcy otrzymają pucharki oraz najmłodszy zawodnik: voucher na kwotę 100 zł do sklepu Sezam dla dzieci, a najstarszy zawodnik voucher na kwotę 100 zł do Millenium Hall

e) W kategorii drużynowej zostaną nagrodzone 3 drużyny z najlepszą sumą czasów.

Każda drużyna otrzyma pamiątkowe pucharki (każdy zawodnik z drużyny) oraz
Miejsce I – każda osoba otrzyma voucher na kwotę 200 zł do Millenium Hall
Miejsce II – każda osoba otrzyma voucher na kwotę 150 zł do Millenium Hall
Miejsce III – każda osoba otrzyma voucher na kwotę 100 zł do Millenium Hall

3. W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:

Miejsce I - 1000
Miejsce II - 800
Miejsce III - 600
Miejsce IV - 400
Miejsce V - 300

IX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik ma obowiązek przypiąć numer startowy agrafkami do koszulki z przodu, na wierzchu, lub zamocować na pasie biegowym tak, aby zapewnić jak najlepszą jego widoczność i nie może ingerować w jego wygląd.

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie “siły wyższej”. W przypadku gdy w dniu zawodów warunki atmosferyczne nie pozwalają na rozegranie zawodów, w pierwszej kolejności – czekamy maksymalnie 1h (ustalane w dniu zawodów), jeśli pogoda nie ulegnie poprawie, uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, posiłek regeneracyjny, a nagrody zostaną wręczone na podstawie konkursu (ustalane w dniu zawodów).

3. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

4.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia. W przypadku poniesienia kosztów przez organizatora związanych z organizacją biegu, opłaty nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

6. Dyrektor biegu decyduje o wszelkich sprawach związanych z regulaminem biegu oraz innym kwestiami nieuwzględnionymi w regulaminie.

X. Aktualizacje: