VI. Łańcucka Piątka - 8 czerwca 2019 (sobota)

VI Uliczny Bieg o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta - Łańcucka Piątka
I. Cel imprezy

1. Propagowanie aktywnego stylu życia.
2. Promocja biegania w Łańcucie i na Podkarpaciu.


II. Organizatorzy

Burmistrz Miasta Łańcuta
MOSiR Łańcut
Stowarzyszenie Łańcut BiegaIII. Partnerzy

Muzeum - Zamek w Łańcucie
Centrum Usług Szkoleniowych Wojciech MazurIV. Termin i miejsce

Uwaga !! zmiana trasy biegu Łańcucka Piątka oraz lokalizacji biura zawodów


W związku ze znacznymi opóźnieniami w robotach remontowych alejek parkowych i brakiem możliwości wytyczenia w pełni bezpiecznej trasy informujemy, że VI Uliczny Bieg o Puchar Burmistrza Łańcuta – Łańcucka Piątka odbędzie się w planowanym terminie tj.8 czerwca 2019 r o godz. 11.00 ze startem i metą w Łańcucie ul. Składowa 15 (teren basenów otwartych MOSiR).
Biegi dla dzieci również odbędą się na Składowej 15.

Za powyższą zmianę i spowodowane utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przebieg nowej trasy można zobaczyć tutaj.

V. Program zawodów

08.06.2019

Plan imprezy:
8:00 - 10:30 – praca biura zawodów, wydawanie numerów startowych,biuro zawodów dla dzieci od 8.00 do 9.30
9.40 - rozgrzewka dla uczestników biegu dla dzieci
10:00 – biegi dla dzieci, dekoracja zwycięzców po zakończeniu poszczególnych kategorii
10.40 - rozgrzewka dla uczestników biegu głównego
11.00 – bieg główny na dystansie 5 km - start wspólny z oddzielną klasyfikacją według kategorii wiekowych - limit czasu: 60 minut
12.30 – dekoracja biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika - może ulec przyśpieszeniu)


Lokalizacja biura zawodów:
Uwaga !! zmiana trasy biegu Łańcucka Piątka oraz lokalizacji biura zawodów


W związku ze znacznymi opóźnieniami w robotach remontowych alejek parkowych i brakiem możliwości wytyczenia w pełni bezpiecznej trasy informujemy, że VI Uliczny Bieg o Puchar Burmistrza Łańcuta – Łańcucka Piątka odbędzie się w planowanym terminie tj.8 czerwca 2019 r o godz. 11.00 ze startem i metą w Łańcucie ul. Składowa 15 (teren basenów otwartych MOSiR).
Biegi dla dzieci również odbędą się na Składowej 15.

Za powyższą zmianę i spowodowane utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przebieg nowej trasy można zobaczyć tutaj.
VI. Trasa

Uwaga !! zmiana trasy biegu Łańcucka Piątka oraz lokalizacji biura zawodów


W związku ze znacznymi opóźnieniami w robotach remontowych alejek parkowych i brakiem możliwości wytyczenia w pełni bezpiecznej trasy informujemy, że VI Uliczny Bieg o Puchar Burmistrza Łańcuta – Łańcucka Piątka odbędzie się w planowanym terminie tj.8 czerwca 2019 r o godz. 11.00 ze startem i metą w Łańcucie ul. Składowa 15 (teren basenów otwartych MOSiR).
Biegi dla dzieci również odbędą się na Składowej 15.

Za powyższą zmianę i spowodowane utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przebieg nowej trasy można zobaczyć tutaj.


VII. Uczestnictwo i warunki

1. Prawo uczestnictwa mają obywatele UE.

2. Kategorie wiekowe

a) 16 (16-19 lat)
b) 20 (20-29 lat)
c) 30 (30-39 lat)
d) 40 (40-49 lat)
e) 50 (50-59 lat)
f) 60 (60 i starsi)

3. Kwota wpisowego:

- 40 zł do dnia 20 maja 2019 roku
- 50 zł w dniu zawodów.

4. Limit uczestników: 200 osób opłaconych.


5. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia zawodów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

6. Prawo startu mają osoby, które do dnia 20 maja 2019 roku, do godziny 20:00 wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie lancutbiega.pl oraz wpłaciły wpisowe.

Dane do przelewu:
Odbiorca: Stowarzyszenie Łańcut Biega
Nr. konta: 71 9177 0008 2001 0012 7680 0001
Tytuł przelewu: Opłata startowa

Istnieje także możliwość rejestracji w Biurze Zawodów. Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy. W dniu zawodów ilość pakietów jest ograniczona. O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

7. Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, chip, ciepły posiłek.
Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.

8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.

9. Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:

- w dniu zawodów 8 czerwca 2019 roku od godziny 8:00 do 10.30

VIII. Dodatkowe informacje:

1. Organizator:
- przewiduje elektroniczny pomiar czasu
- zapewnia punkty odżywcze na linii start-meta
- nie odpowiada za rzeczy wartościowe i za rzeczy zagubione
- zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski
- nie ubezpiecza zawodników

2. Możliwość wyboru rozmiaru koszulki tylko do 20 maja.Informacja dla wszystkich zapisanych, a nie opłaconych.Aby otrzymać koszulkę należy dokonać opłaty startowej do 20 maja. Po tym terminie ilość koszulek ograniczona.


3. Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz kserokopią jej dowodu osobistego.

4. Limit czasowy w biegu głównym to 1 godzina.

5. Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.

6. Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy(dot. nagród w kat. Open).

VIII. Świadczenia i nagrody

1. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:

a) koszulkę
b) oznakowaną trasę
c) zabezpieczenie medyczne
d) prawo do korzystania z bufetów na trasie
e) prawo do korzystania z depozytu i natrysków
f) medal okolicznościowy za ukończenie biegu
g) posiłek regeneracyjny po biegu
h) nagrody i puchary lub medale dla zwycięzców
i) elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów

2. Nagrody:

a) W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone pucharem i dyplomem trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
b) w poszczególnych biegach młodzieżowych dla dziewcząt i chłopców trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplomy i pamiątkowe trofea.

3. W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:

Miejsce I -300 zł
Miejsce II - 200 zł
Miejsce III - 100 złIX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik ma obowiązek przypiąć numer startowy agrafkami do koszulki z przodu, na wierzchu, lub zamocować na pasie biegowym tak, aby zapewnić jak najlepszą jego widoczność i nie może ingerować w jego wygląd.

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie “siły wyższej”.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.