9. Łańcucka Piątka - 31 sierpnia 2024 (sobota)

1. Charytatywny Bieg Leśny Diabeł Łańcucki
I. Cel imprezy

1. Propagowanie aktywnego stylu życia.
2. Promocja biegania w Łańcucie i na Podkarpaciu.
3. Promocja Lasów Państwowych.

II. Organizatorzy

Stowarzyszenie Łańcut Biega
MOSiR Łańcut

III. Partnerzy

Miasto Łańcut
Lasy Państwowe

IV. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się dnia 25.11.2023 roku na terenie Bażantarni w Łańcucie.
Biuro zawodów znajduje się w budynku Basenu Otwartego w Łańcucie, ul. Składowa 15.

V. Program zawodów

25.11.2023

Plan imprezy:

10:00-10.45 – zapisy dla dzieci
11:00:11:45 – start biegu dla dzieci, z podziałem na kategorie wraz z dekoracją. Po biegu dla dzieci, spotkanie z leśniczym wraz z konkursem wiedzy o lasach. Poczęstunek dla dzieci (kiełbaska z ogniska/grilla).
12:00 – bieg główny na dystansie ok. 2,5 km - limit czasu: 30 minut
12:30 – poczęstunek (dla uczestników biegu głównego- kiełbaska z ogniska/grilla)
13.00 – dekoracja biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika - może ulec przyśpieszeniu)

Lokalizacja biura zawodów:

Biuro zawodów znajduje się w budynku Basenu Otwartego w Łańcucie, ul. Składowa 15.

VI. Trasa

Trasa biegu pętla o długości ok. 2,5 km. Przebiega ona alejkami Bażantarni w Łańcucie. Trasa dość wymagająca z podbiegami i zbiegami.

VII. Uczestnictwo i warunki

1. Bieg organizowany jest bez pomiaru czasu. Pomiar ręczny (dla miejsc 1-3 w kat. OPEN).

2. Bieg charytatywny jego celem jest zebranie jak największej ilości pieniędzy, które przeznaczymy na zakup potrzebnych rzeczy dla dzieci z oddziałów Psychiatrii i Pediatrii. Cała kwota zebrana z wpisowego przeznaczona jest na ten cel, tym bardziej zachęcamy do udziału i hojnych datków.

3. Kwota wpisowego: (100% wpisowego przeznaczone jest na zakup potrzebnych rzeczy dla dzieci z Łańcuckiego Szpitala)

- od 30 zł do dnia 20.11.2023, płatność na konto
- od 30 zł w dniu zawodów, płatność gotówką. (w przypadku wolnych miejsc)

4. Limit uczestników: 200 osób opłaconych (bieg dla dzieci i bieg główny).

5. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia zawodów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

6. Prawo startu mają osoby, które do dnia 20 listopada 2023 roku, do godziny 23:59 wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie lancutbiega.pl oraz wpłaciły wpisowe.

Dane do przelewu:
Odbiorca: Stowarzyszenie Łańcut Biega
Nr konta: 71 9177 0008 2001 0012 7680 0001
Tytuł przelewu: Opłata startowa Imię Nazwisko
Kwota: od 30 zł

Istnieje także możliwość rejestracji w Biurze Zawodów. Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy. W dniu zawodów ilość pakietów jest ograniczona. O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

7. Pakiet startowy obejmuje: numer startowy, chip, ciepły posiłek, medal, drobne upominki od sponsorów.
Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.

8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.

9. Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:

- w dniu zawodów 25 listopada 2023 roku od godziny 10:00 do 11.30

VIII. Dodatkowe informacje:

1. Organizator:
- zapewnia punkty odżywcze na linii start-meta(woda dla uczestników na mecie)
- nie odpowiada za rzeczy wartościowe i za rzeczy zagubione
- zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski
- nie ubezpiecza zawodników

3. Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz kserokopią jej dowodu osobistego.

4. Limit czasowy w biegu głównym to 30 min.

5. Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.

VIII. Świadczenia i nagrody

1. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:

a) oznakowaną trasę
b) zabezpieczenie medyczne
c) prawo do korzystania z depozytu i natrysków
d) medal okolicznościowy za ukończenie biegu
e) posiłek regeneracyjny po biegu
f) nagrody i puchary lub medale dla zwycięzców

2. Nagrody:

W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn puchary oraz vouchery do Sklepów New Balance o wartości 100 zł.

IX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik ma obowiązek przypiąć numer startowy agrafkami do koszulki z przodu, na wierzchu, lub zamocować na pasie biegowym tak, aby zapewnić jak najlepszą jego widoczność i nie może ingerować w jego wygląd.

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie “siły wyższej”.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

5.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia.

X. Aktualizacje: