VI. Łańcucka Piątka - 8 czerwca 2019 (sobota)


Trasa

Uwaga! Nowa trasa biegu.


Ze względu na trwające prace remontowe parkowych alejek, została zmieniona dotychczasowa trasa biegu.